امروز
چهارشنبه
ارديبهشت 1401
28
قمری:17 شوال 1443

میلادی:18 مه 2022
 
  داروخانه ها
 

- داروخانه دکتر مهدیخانی در میدان حضرت ابوالفضل خیابان شهید امامدوست

- داروخانه لقمان در سه راه بهشتی خیابان شهید قره باغی

- داروخانه دکتر سهراب پور خیابان شهید قره باغی

- داروخانه دکتر میلانی میدان حضرت ابوالفضل

- داروخانه علوی واقع در سه راه توکلی

- داروخانه دکتر خامنه ای واقع در میدان حضرت ابوالفضل

- داروخانه دکتر انصارین واقع در خیابان همت آباد

- داروخانه دکتر جلالی واقع در میدان انقلاب

- داروخانه دکتر علیزاده واقع در خیابان شهید شریفی

- داروخانه دکتر تقی زاده واقع در خیابان سرباز شهید

- داروخانه میهن واقع در خیابان ششگلان

- داروخانه حمیدی واقع در خیابان وحدت

- داروخانه دکتر امیر قاسمی واقع در اول منبع

- داروخانه دکتر اسدی واقع در میدان صدرالشعرا

- داروخانه دکتر اقبال واقع در خیابان شمس تبریزی (گرو)

- داروخانه دکتر سلیمی واقع در شهرک ارم