امروز
دوشنبه
آذر 1397
26
قمری:10 ربيع الثاني 1440

میلادی:17 دسامبر 2018
 
 سر ناظرمعاونت فنی و عمرانی شهردارمنطقه 10تبریز


 

سرناظرمعاونت  فنی وعمرانی منطقه 

 

       مهندس حسین   پور رستمی

 

       مدرک تحصیلی  فوق لیسانس  

 

     تماس با مسئول


سوابق شغلی

 نا ظر پروژه های عمرانی معاونت فنی وعمرانی شهرداری تبریز
ناظر پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 2تبریز
ناظر پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 5تبریز
مسئول آسفالت شهرداری منطقه 5تبریز
مسئول حفاری شهرداری منطقه 5تبریزشرح وظایف

 

- تهیه و تنظیم برنامه های ملاقات مدیر .

ـ گزارش مطالب مهم روزانه .

ـ ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص ذیربط .

ـ راهنمایی و یا در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان 

و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مدیر امکان پذیر است .

ـ تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی .

ـانجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل. 
زیرمجموعه

 

ناظر عمران وسازه : هادی سرداری
مسئول دفتر فنی وناظر برق :اکبر طهماسبی 
مسئول حفاری : هادی اکبری
ناظر پروژه :طاهر دهش
ناظر آسفالت : داود عبدی 
ناظر تاسیسات مکانیک: هادی اکبری