امروز
دوشنبه
آذر 1397
26
قمری:10 ربيع الثاني 1440

میلادی:17 دسامبر 2018
 
 مسئول ناحیه 1 منطقه 10


مسئول ناحیه 1 منطقه 10 

مسئول ناحیه 1 منطقه 10:

 

       مهندس معصوم علی چراغی 

 

      

 

     تماس با مسئولسوابق شغلی

 


شرح وظایف

 زیرمجموعه