امروز
دوشنبه
آذر 1397
26
قمری:10 ربيع الثاني 1440

میلادی:17 دسامبر 2018
 
 طرح و گذربندی


مسئول طرح و گذربندی

مسئول طرح و گذربندی

 

       مهندس قاسم شعرباف 

 

        فوق لیسانس عمران

 

     تماس با مسئول


سوابق شغلی

 
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
- کارشناس فنی 
- مسئول تخلفیابی 
- مسئول زیباسازی
- مسئول طرح و گذربندی شهرداری منطقه 10 تبریزشرح وظایف

 

- تهیه و تنظیم برنامه های ملاقات مدیر .

ـ گزارش مطالب مهم روزانه .

ـ ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص ذیربط .

ـ راهنمایی و یا در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان 

و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مدیر امکان پذیر است .

ـ تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی .

ـانجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل. 
زیرمجموعه

 

- کارشناس طرح و گذربندی= سمیه فرضی