زیر گروه ها
تجلیل از خانواده های شهدا
بازدید از تاسیسات شهری
دیدار مردمی شهردار در مساجد
66از66‏