امروز
سه شنبه
مهر 1397
3
قمری:14 محرم 1440

میلادی:25 سپتامبر 2018
 
 مسئول دفتر شهردار


مسئول دفتر شهردار

مسئول دفتر شهردار

 

       نـادر رضـائی

 

        فوق لیسانس ادبیات انگلیسی

 

     تماس با مسئول


سوابق شغلی

 

- کارشناس روابط عمومی شهرداری منطقه 10 تبریز
- مسئول دفتردار شهردار شهرداری منطقه 10 تبریز
شرح وظایف

 

- تهیه و تنظیم برنامه های ملاقات مدیر .

ـ گزارش مطالب مهم روزانه .

ـ ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص ذیربط .

ـ راهنمایی و یا در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان 

و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مدیر امکان پذیر است .

ـ تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی .

ـانجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل. 
زیرمجموعه