امروز
چهارشنبه
آبان 1397
23
قمری:06 ربيع الأول 1440

میلادی:14 نوامبر 2018
 
 مسئولین


مسئول سایت

مسئول امور قراردادها

مسئول کارگزینی

مسئول تخلفیابی

مسئول طرح وگذربندی 

مسئول اجرای احکام 

مسئول نوسازی


مسئول فرهنگی و هنری

مسئول جلوگیری از تخلفات ساختمانی و سدمعبر

مسئول دفتر شهردار

مسئول ماده صد

مسئول کارگاه امانی