آمار سايت
امروز : 582
ديروز : 1318
ماه : 0
سال جاری : 0
كل : 1557081
 
 مسئولین

مسئول دفتر شهردار

مسئول دفترحراست

مسئول دفتر معاونت مالی و اداری

مسئول سایت

مسئول ماده صد

مسئول دفتر فنی و عمرانی

مسئول امور قراردادها

مسئول حفاری

مسئول امور آب

مسئول امور ثبتی

مسئول حسابداری

مسئول بودجه اموال

مسئول صندوق

مسئول کارپردازی

مسئول کارگزینی

مسئول دبیرخانه

مسئولین حوزه

مسئول امور مهندسین

مسئول طرح و گذربندی

مسئولین کنترل نقشه

مسئول کنترل کیفی

 مسئول صدور گواهی

مسئول ایمنی آتش نشانی

مسئول تخلفیابی

مسئول اجرای احکام 

مسئول ماده صد

مسئول مشاغل

مسئول نوسازی

مسئول لینک آرشیو

مسئول دفتر خدمات شهری و اجرائی

مسئول جلوگیری از تخلفات ساختمانی و سدمعبر

مسئول ساماندهی مشاغل مزاحم و تشخیص مزاحمت 


مسئول کارگاه امانی

مسئول ناحیه 1

مسئول ناحیه 2

مسئول ناحیه 3
مسئول دستگاه نظارت

مسئول ماشین آلات