امروز
شنبه
تير 1397
30
قمری:07 ذو القعدة 1439

میلادی:21 ژوئیه 2018
 
 
امروز : 361
ديروز : 61
ماه : 5870
سال جاری : 12990
كل : 12990
 
 فضای سبز


مدیر فضای سبز 
مدیر فضای سبز 

 

 

       علی اصغر شریفی تسوج

 

       لیسانس مهندسی کشاورزی
  گرایش باغبانی     

 

     تماس با مدیر  32313507سوابق شغلی

 

- مسئول خدمات شهری شهرداری تسوج
- ناظر فضای سبز
- کارشناس رسمی دادگستری در امور فضای سبز و کشاورزی
-  مدیر فضای سبز شهرداری منطقه 10 تبریز


شرح وظایف

 

- نظارت و کنترل بر انجام وظایف گروههای حفاظت و بهره وری و نظارت بر پارکهای بزرگ .
-  نظارت، کنترل و ارزیابی امور مرتبط با فعالیتهای جاری و عمرانی فضای سبز مناطق شامل : نگهداری و توسعه فضای سبز و... 
- نظارت بر فعالیت پیمانکاران فضای سبز و بررسی اسنادمالی آنها ( صورت وضعیت ) .
- تدوین ضوا بط فضای سبز و امور پارکها و ارائه آن به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها .
- برنامه ریزی به منظور نظارت عالیه و ارزیابی فضای سبز پارکها .
- ایجاد و هماهنگی بین فعالیت پارکها و فضای تحت پوشش و تأمین مایحتاج و نیازمندیهای آنها .
- هماهنگی با واحدهای مربوطه و برنامه ریزی در خصوص مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و نظارت بر پروژه های مربوطه 
- بازدید مستمر از فضای سبز مناطق، شناسایی مشکلات و نقائص موجود، پیگیری دلایل وجود نقائص ، مشکلات و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات .
- تهیه و تدوین دستورا لعملهای فنی جهت ارزیابی حفظ و توسعه پارکها و فضای سبز شهری .
- انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق

 


زیرمجموعه