امروز
شنبه
تير 1397
30
قمری:07 ذو القعدة 1439

میلادی:21 ژوئیه 2018
 
 
امروز : 361
ديروز : 61
ماه : 5870
سال جاری : 12990
كل : 12990
 
 بحران


مدیر بحران 
مدیر بحران 

 

       مهندس احد آقائی

 

       فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
   

 

     تماس با مدیر  32600046سوابق شغلی

 

 - مسئول دفتر و امور اداری خدمات شهری شهرداری منطقه 8
- کارمند دبیرخانه معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز
- رابط سلامت اداری بین مرکز بهداشت استان و خدمات شهری شهرداری تبریز
- ناظر ستادی خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز
- مدیر امور اداری خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز
- مدیر بحران شهرداری منطقه 10

 


شرح وظایف

 

 

- تهیه و تدوین مقررات، دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به تقویت توان مدیریت بحران شهر تهران و پیگیری تا تصویب موارد فوق.

- تهیه و تدوین مقررات، دستورالعمل هاو آئین نامه های مربوط به ایمن سازی ساختمان ها، پلها، تاسیسات و به طور کلی محیط شهری جهت کاهش آسیب دیدگی در زمان وقوع بحران و پیگیری تا تصویب موارد فوق.

- نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات و دستورالعمل های مصوب.

- ایجاد بانک اطلاعاتی مکانیزه و به روز از ساختمانها، تاسیسات، پلها، معابر، مراکز گاز، برق، آب و کلیه مراکز صنعتی، شیمیایی و غیر شیمیایی خطرناک و یا جابجایی اینگونه موارد در سطح شهر و اعمال روش های کنترل، نظارت و بازرسی نسبت به پیمانکاران، مشاوران و کلیه افرادی که به هر طریقی خدمات فوق را در شهر تهران انجام می دهند.

- تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه های پیشگیری و کاهش اثرات، آمادگی، مقابله و بازسازی.

- انجام مطالعات و پژوهش های مهندسی زلزله، زلزله شناسی مهندسی، زمین شناسی مهندسی و شهری، ژئوفیزیک مهندسی و مدیریت بحران در گستره تهران بزرگ.

- تداوم مطالعات مربوط به ریزپهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ، برآورد خطر و تحلیل خطر پذیری زلزله و بهنگام ساختن آنها به منظور دستیابی به بالاترین وضعیت آمادگی مقابله با رویدادهای احتمالی.

- مطالعه و برآورد آسیب پذیری سازه های مختلف و ارائه مناسب ترین روش های بهسازی و تقویت آنها.

- نظارت بر مطالعات چگونگی کارائی و استمرار در عملکرد شریانهایحیاتی در هنگام و پس از رویداد بحران.

- هماهنگ نمودن برنامه های کاهش اثرات ناشی از بحران.

- مطالعه و بررسی مستمر در ارتباط با شناخت وضعیت موجود جامعه، راههای بهینه سازی و افزایش آمادگی و کاهش آسیب پذیری جامعه در برابر خطرات احتمالی.

- هماهنگی و نظارت بر آگاهی رسانی عمومی از طریق رسانه های گروهی در سطح شهر تهران برای آموزش و آماده نگهداشتن مردم برای مقابله با مواقع بروز بحران.

- هماهنگ نمودن سازمان های مسئول امور ۲۴ گانه با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.

- ایجاد ارتباط و همکاری همه جانبه با سازمان های داخلی و خارجی ذیصلاح در امور پیشگیری و مدیریت بحران.

- هماهنگی و نظارت در تدوین برنامه های آمادگی و عملیاتی توسط کمیته های تخصصی در برابر سوانح و بلایای طبیعی.

- نظارت در امور آموزش همگانی و تخصصی و همچنین هماهنگی و نظارت بر اجرای بهینه مانور با کیفیت بالا.

- هماهنگ نمودن و نظارت بر تعیین تقویم سالانه مانورهای مردمی و همچنین نظارت بر اجرای بهینه مانور با کیفیت بالا.

- هماهنگی در ارائه خدمات اضطراری بلافاصله پس از وقوع بحران.

- هماهنگی در بازگرداندن جامعه به حالت عادی و ارائه خدمات شهری مناسب پس از وقوع بحران.

- تهیه طرح جامع تخلیه مناطق شهر، جابجایی و ساماندهی شهروندان و پیش بینی و هماهنگی در ارائه خدمات اضطراری بلافاصله پس از وقوع بحران.

- انجام سایر امور مربوط.


 


زیرمجموعه