امروز
شنبه
تير 1397
30
قمری:07 ذو القعدة 1439

میلادی:21 ژوئیه 2018
 
 
امروز : 361
ديروز : 61
ماه : 5870
سال جاری : 12990
كل : 12990
 
 مدیرحراست


مدیر حراست مدیر حراست شهرداری منطقه 10تبریز

        مهندس رضا فرشید نیا

  کارشناس ارشد مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها)

    کارشناس ارشد مدیریت شهری 
کارشناس علوم سیاسی

 

     تماس با مدیر  32357018سوابق شغلی

 

مدیر حراست شهرداری منطقه 10تبریز 
مدیر حراست سازمان توسعه وعمران عون بن علی وپارک طبیعت شهرداری تبریز
مدیرحراست سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز
مدیر حراست حوزه  سلامت شهرداری تبریز
مدیر حراست سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
کارشناس حراست مرکز شهرداری تبریز
مدیر مرکز جهاد دانشگاه شهرستان ویژه مراغه 
عضو شورای استان آذربایجانشرقی (دوره سوم شورا)
 مشاورشورای استان آذربایجانشرقی(دوره سوم شورا)
مسئول پیگیری مصوبات شورای استان آذربایجانشرقی 
 (دوره سوم شورا)
نائب رئیس شورا شهرستان هشترود دراستان (دوره سوم شورا )
نماینده شوراشهرستان هشتروددراستان (دوره سوم شورا)

 


شرح وظایف

 

 - تامین حراست اخبار ، اسناد ، مدارک ، تاسيسات واماکن وتجهيزات و مخابرات طبقه بندي شده و پرسنل در مقابل نفوذ و دسترسي عوامل غيرمجاز .
- انجام کليه امورمحرمانه واقدامات تدافعي به منظور ايجاد تامين در مقابل خطرات طبيعي و مصنوعي .
- دریافت و ثبت نامه هاي محرمانه و کشف رمزوتلگرافها وعندالزوم ارجاع به واحدهاي ذيربط.
- استقرار سیستم طبقه بندي مناسب به منظور حراست و نگاهداري اسناد و مدارک محرمانه .
- انجام همکاريهاي لازم با مراجع امنيتي واطلاعات برابر مقررات عمومي حراست مرکزي وزارت کشور.
 - انجام ماموريتهاي محوله ارجاعي از سوي حراست مافوق برابر قوانين و مقررات جاري حراستها.

 


زیرمجموعه

 

 - مدیر حراست
- مسئول دفتر= سیدعلی سیدسار
        - مسئول حفاظت فیزیکی=  باقری