امروز
دوشنبه
مهر 1397
2
قمری:13 محرم 1440

میلادی:24 سپتامبر 2018
 
 معاونت شهرسازی و معماری
 

 

 

 

مهندس محمد شاهد خطیبی
معاون شهرسازی ومعماری منطقه