امروز
سه شنبه
مهر 1397
3
قمری:14 محرم 1440

میلادی:25 سپتامبر 2018
 
 مسئول ناحیه 1 منطقه 10


مسئول ناحیه 1 منطقه 10 

مسئول ناحیه 1 منطقه 10:

 

       مهندس معصوم علی چراغی 

 

      

 

     تماس با مسئولسوابق شغلی

 


شرح وظایف

 زیرمجموعه